Za-slajd-2.gif

Sportski teren u naselju Donja Sutvara u Grblju- postavljena ograda oko terena, sanirani golovi, konstrukcije koševa i postavljene nove table sa obručevima