Za-slajd-2.gif

 Saopštenje sa sastanka održanog sa predstavnicima JP za upravljanje morskim dobrom, u Budvi, dana 8.04.2021.godine.

 Sastanku su prisustvovali direktori preduzeća, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Snežana Jovanić i JP za upravljanje morskim dobrom Mladen Mikijelj,  sa svojim saradnicima. Tema sastanka je bila potpisivanje ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza vezanih za popravku, sanaciju i tekuće održavanje javne rasvjete u zoni morskog dobra, a na teritoriji Opštine Kotor, u 2021.godini.
Radi se o veoma važnoj temi s obrzirom na brojne pritužbe građana na funkcionisanje i stanje javne rasvjetu u zoni morskog dobra. Ugovorom bi se definisalo da Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora pored obaveza iz svoje nadležnosti, a tiču se održavanja javne rasvjete, preuzme održavanje javne rasvjete i u zoni morskog dobra, čime bi se formalno ispunili uslovi za otklanjanje kvarova na koje građani ukazuju.
Takođe, na obostrano zadovoljstvo, dogovoreno je da predstavnici Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora zajedno sa kolegama iz JP za upravljanje morskim dobrom obiđu sve lokacije, popišu nepravilnosti, te daju predloge za investicione aktivnosti, čime bi se stanje javne rasvjete dovelo na zadovoljavajući nivo, kako u funkcionalnom, tako i u estetskom smislu. Za navedeno bi se sagledala mogućnost realizacije unutar kapitalnog budžeta JP za upravljanje morskim dobrom, što bi predstavljalo dodatno ulaganje u odnosu na gore pomenuto tekuće održavanje.
U narednom period uslijediće radni sastanci, kako bi se definisali pojedinosti iz sadržine ugovora i precizirala međusobna prava i obaveze, o čemu ćemo javnost blagovremeno obavjestiti.