Za-slajd-2.gif

Radovi na sanaciji oštećenja na otvorenom bazenu u Kotoru

 

  (stanje prije izvođenja radova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stanje nakon izvođenja radova