Za-slajd-2.gif

Priprema podloge i postavljanje gumene antistres obloge na dječijem igralištu u Dobroti, pored šetališta