Za-slajd-2.gif

Postavljeno je 5 novih stubova visine  6m na donjem putu od Biologije mora do Kavalina

Stub kod Biologije mora

Stub kod Sv. Matije

Stub kod hotela Forza mare

Stub kod Pana apartmana

Stub kod šanka Premier