Za-slajd-2.gif

Izrada kovane ograde u dužini od 14m na starom Škaljarskom groblju