Za-slajd-2.gif

Izgradnja potpornog zida u Šišićima