Za-slajd-2.gif

Potporni zid u Kavču

Sanirano klizište u Kavču u dužini od 30m.

Izgled prije izgradnje

Izgleda nakon izgradnje