Za-slajd-2.gif

Čišćenje kanala i popravkabetonskih prelaza     odlomljen dio betonske ploče    propust očišćen

čišćenje propusta i postavljanje rešetke   uklanjanje kamenog puknutog stuba   zid probijen-kablovi

Intervencije na kanalu i ulici   Lekovina  - Prčanj 

betonirana ploča nad kanalom       uklonjen kameni stub  na putu     i vraćena i fiksirana rešetka

pogled  na dionicu intervencija   i betonirane ploče na prilaznom putu  koja je bila polomljena