Za-slajd-2.gif

Kontak osoba za davanje informacija po Ponovljenom Javnom pozivu 05/18 je Sanja Uljarević, Broj telefona: 069/531-962  i Predrag Šaranović Broj telefona:069/153-255